Partneři TabloMATu
Grafické studio Marionetti
Fotobooking

Ochrana osobních údajů

TabloMAT, IČ: 75982421, se sídlem Poděbradova 312/32, 702 00 Moravská Ostrava, provozovatel internetových stránek Tablomat.cz. TabloMAT nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů sami dobrovolně neposkytnou. Vážíme si vaši důvěry a chráníme data před zneužitím ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb.

Zabezpečení osobních údajů

Ochraně osobních údajů, které získáme od našich zákazníků a návštěvníků stránek, věnujeme maximální úsilí. Pro jejich zabezpečení před neoprávněným přístupem nebo zneužitím využíváme nejmodernější technologie a postupy. Osobní údaje, které nám poskytnou, uchováváme na počítačových serverech, ke ketrým je zásadně omezen přístup a které se nachází v zabezepčených prostorách. Při přenosu osobních informací pomocí internetu data šifrujeme pomocí protokolu SSL tak, aby byly pro neoprávněné osoby nečitelné a tedy nezneužitelné.

Shromažďování osobních údajů

Pokud potřebujeme údaje, které identifikují konkrétního zákazníka nebo které umožní zákazníka kontaktovat za účelem poskytnutí služby, kterou si vyžádal, požádáme o ně přímo zákazníka. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti se zákazníkem, mohou obsahovat jméno a příjmení, název firmy, e-mail, telefon, kontaktní a doručovací adresy. Údaje o kreditních a jiných platebních kartách neshromažďujeme. V souvislosti se zlepšením služeb Tablomat.cz můžeme shromažďovat určité informace o návštěvě zákazníka, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se zákazník připojil k našim stránkám, datum a čas přístupu na naše stránky či seznam navštívených podstránek.

Přístup k vašim osobním údajům

Osobní údaje jsou přístupné pouze nám a zákazníkovi. Přístup k osobním údajům je omezen zadáním přístupového jména a hesla, které je známé pouze zákazníkovi. Osobní údaje je možné kdykoliv upravit zasláním požadavku na info@tablomat.cz.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na stránkách Tablomat.cz budou použity jen k poskytování služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Osobní údaje budou použity k tomu, abychom zákazníkovi poskytli důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění, včetně dalších aktualizací služeb. Některé údaje budou použity pro zjednodušení používání stránek Tablomat.cz. Pokud nám k tomu dá zákazník souhlas, můžeme zasílat informace i o jiných produktech, službách a věrnostních kampaních. Při plnění požadavků zákazníka pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. tiskárny, dopravci, etc. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.


Máš zájem odebírat náš Newsletter?

Získej výhodné bonusy k focení tabla.

 

Proč TabloMAT?

Tým TabloMATu se skládá z profesionálních fotografů, vizážistů a grafiků. Spolupracujeme s grafickým studiem Marionetti a projektem Fotobooking - Professional Portrait Photography.

Brno, Olomouc, Ostrava

+420 737772561

info@tablomat.cz